การใช้งาน Kflash GUI และการอัพโหลดไฟล์ .bin kmodel

ในการที่เราจะ flash K210 นั้นจะต้องใช้โปรแกรม kflash_gui เราสามารถไปโหลดได้จากข้างล่างต่อไปนี้โหลด Firmware MaixPy (ตัวนี้รองรับโมเดล V4) ได้จากที่นี้ https://github.com/AiDude-io/CorgiDude/releases

โปรแกรม kflash_gui

โหลดได้จากที่นี้ https://github.com/sipeed/kflash_gui/releases

ลง Firmware MaixPy ในตัว บอร์ด ก่อนโดย

เปิดโปแกรม kflash_gui

Open File แล้วเลือกไฟล์ Firmware MaixPy ที่ให้ไปโหลดมามีชื่อว่า corgidude_firmware_full.bin ประมาณนี้

เลือก Port ให้ตรงกับบอร์ดของเรา แล้ว Download เลย

รอ จนกว่าจะเสร็จ แล้วจะขึ้น Downlond success แปลว่าเสร็จแล้ว OK

ต่อไป เรื่อง kmodel kmodel นั้นจะให้รันบนตัว k210 นั้น ตอนรันสคริป นั้นก็จะต้องมีการโหลด kmodel มาได้ 2 ทาง

ทางที่ 1 คือ อ่านจาก sd card เราก็เอา ไฟล์ kmodel วางใว้ใน sd card ได้เลย

ทางที่ 2 คือ อ่านจาก flash ภายใน บอด์ท การที่จะนำเอา kmodel นั้นลงไปยัง flash ก็ต้องใช้ kflash_gui เหมือนกัน ตามรูปเลยครับ

เจ้าเลข 0x400000 เป็นตำแหน่งที่เราเอา model เขียนลงไปครับ เวลาอ่าน ก็ต้องอ่าน จากตำแหน่งที่เราเขียนลงไปนะครับ

แล้วกด Download ได้เลยครับ

รอ จนกว่าจะเสร็จ แล้วจะขึ้น Downlond success แปลว่าเสร็จแล้ว OK

Last updated