การใช้งาน HTTP Request

การเราจะไปทำ IoT Project กับ Corgidude ด้วยโพรโตคอลยอดนิยมกับ MQTT กัน เรามาเริ่มกันแบบง่ายๆไปกับการสร้าง HTTP Request กันนะครับ

เริ่มต้นด้วยการโหลด library ที่ชื่อว่า urequest.py มาเป็นตัวช่วยสำหรับการทำ HTTTP Request ให้ CorgiDude ของเราครับ ซึ่ง คลิ๊กเพื่อโหลดได้ที่นี่เลย! หลังจากนั้นโยนไฟล์เข้าไปในบอร์ด CorgiDude โดยการเลือก Tools > transfer file to board

เลือกไฟล์ > อัพโหลดไฟล์เข้าไปในบอร์ด > รอจนขึ้นว่า save file OK

หลังจากนั้นเราก็มาเขียนโค๊ดกันเลย!

import network, time
import time
from Maix import GPIO
from machine import UART
from fpioa_manager import fm, board_info

import lcd, image
import usocket, network, time
import urequests as request

WIFI_SSID = "LiLy_2.4G"
WIFI_PASS = ""

counter = 1
line_height = 20


lcd.init(type=1, freq=15000000)
lcd.freq(16000000)


def draw_line(text, color=lcd.RED):
  global counter
  lcd.draw_string(0, line_height*counter, text, color, lcd.BLACK)
  counter += 1


draw_line("CorgiDude!", lcd.YELLOW)
time.sleep(2)
draw_line("Setting up gpios", lcd.YELLOW)fm.register(0, fm.fpioa.GPIOHS1, force=True)
wifi_io0_en=GPIO(GPIO.GPIOHS1, GPIO.OUT)


fm.register(8, fm.fpioa.GPIOHS0)
wifi_en=GPIO(GPIO.GPIOHS0,GPIO.OUT)

fm.register(board_info.WIFI_RX,fm.fpioa.UART2_TX)
fm.register(board_info.WIFI_TX,fm.fpioa.UART2_RX)

def wifi_enable(en):
  global wifi_en
  wifi_en.value(en)


draw_line("Preparing NIC...")
uart = UART(UART.UART2,115200,timeout=1000, read_buf_len=4096)

wifi_enable(0)
time.sleep_ms(200)
wifi_enable(1)


def wifi_reset():
  global uart
  print("wifi reset")
  wifi_enable(0)
  time.sleep_ms(200)
  wifi_enable(1)
  time.sleep(2)
  uart = UART(UART.UART2,115200,timeout=1000, read_buf_len=1024)
  tmp = uart.read()
  uart.write("AT+UART_CUR=921600,8,1,0,0\r\n")
  time.sleep_ms(200);
  print(uart.read())
  uart = UART(UART.UART2,921600,timeout=1000, read_buf_len=10240) # important! baudrate too low or read_buf_len too small will loose data
  time.sleep_ms(200);
  print(uart.read())
  uart.write("AT\r\n")
  tmp = uart.read()
  print(tmp)
  if tmp and not tmp.endswith("OK\r\n"):
    print("reset fail")
    return None
  try:
    nic = network.ESP8285(uart)
  except Exception:
    return None
  return nic


nic = wifi_reset()

print(nic)
if not nic:
  raise Exception("WiFi init fail")

nic.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)

print("connected")

import urequests as request
headers ={
  "User-Agent": "MaixPy"
}

draw_line('')
draw_line("HTTP Requesting...")
print(nic.ifconfig())

url = "http://maker.ifttt.com/trigger/event/with/key/key?value1=Nat&value2=StayX"

res = request.get(url, headers=headers)

draw_line("status code={}".format(str(res.status_code)))

ซึ่งโค๊ดด้านบนผมลองเขียน Request ไปที่ IFTTT แต่ว่า ผมไม่ระบุ Token จึงได้ status 401 กลับมานั่นคือ Not authorized นั่นเองครับ

โดย ณัฐ วีระวรรณ์

Last updated