การใช้งาน LINE Notify

สำหรับบทความนี้ เราจะลองมาใช้ LINE notify จาก CorgiDude ด้วย library Corgi85 กันนะครับ

ก่อนอื่นเพื่อนๆ จะต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ CorgiDude และโปรแกรม library Corgi85 ลงใน ESP 8285 ก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก https://www.aiiotshop.com/b/22 จากนั้นเพื่อนๆก็ต้องสร้างตัว LINE bot ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ LINE ID ของเรา โดยจะทำให้เราสามารถแจ้งเตือนในกลุ่มที่เราแอด bot เข้าไปด้วยได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.aiiotshop.com/article/21/ https://notify-bot.line.me/en/ (เมื่อทำการสร้างตัว LINE bot เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องใช้ตัวรหัส token ในการใช้งาน) โดยวิธีการดังนี้**

เปิดเว็ป https://notify-bot.line.me/en/ ทำการสแกน QR Code เพิ่ม "LINE Notify" เป็นเพื่อน

กด "เข้าสู่ระบบ" ใส่ E-mail และ password ของ LINE ที่เราลงทะเบียนไว้จากนั้นกด "LOGIN"

จากนั้นเปิด tap เลือก "My page"

กด "Generate token"

ตั้งชื่อให้ LINE bot และกลุ่มแชทที่ต้องการให้แจ้งเตือน โดยผมจะเลือกเป็น 1-no-1 เพื่อทำการทดสอบ **กด "Generate token"**

เราจะได้รหัส token ที่ใช้ในการแจ้งเตือนให้กด Copy ไว้ เป็นการเสร็จเรียบร้อย

เมื่อเราได้รหัส **token มาแล้วก็สามารถเอามาใช้ใน code micropython ที่ใช้ใน** **CorgiDude ได้เลย** โดย ตัวอย่าง code เป็นแบบนี้ครับ (รายละเอียดเพิ่มเติม LINK)

import sensor, image, time, lcd
from Corgi85 import corgi85


token = "sqdSuyH9oidoRBZG5T72UdpYiMFcgeUEifAYTmSfdo8"

#reset esp8285
corgi85.reset()
#print(dir(corgi85))

#setup camera
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)

#sensor.set_windowing((224, 224))
#sensor.set_vflip(1)
#sensor.set_hmirror(0)
sensor.run(1)

#setup LCD screen
lcd.init()
lcd.rotation(0)

time.sleep(1)

count = 0
while(corgi85.wifi_check() == 0):
  print("WIFI Connecting")
  time.sleep(1)

print("\n\nWIFI Connected")

print("\n\nSet line Token:",token)
corgi85.LINE_setToken(token) #set line Token

print("\n\nsend line image")
img = sensor.snapshot() # camera capture image
lcd.display(img)    # lcd display image
corgi85.LINE_notifyPicture(img, "CorgiDude LINE notify Picture")  # send image to line noti
time.sleep(3)

print("\n\nsend message to line noti: Hello From CorgiDude")
corgi85.LINE_notify("Hello From CorgiDude")
time.sleep(3)

print("\n\nsend line sticker")
corgi85.LINE_notifySticker(1, 1)  # detail : https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
time.sleep(3)

print("\n\nsend line sticker & message")
corgi85.LINE_notifySticker_text("Hello From CorgiDude", 1, 1) #detail : https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf

##print("\n\n",dir(corgi85))## https://github.com/AiDude-io/CorgiDude/tree/master/08%20-%20Face%20Detection << download kmodel
#import sensor
#import image
#import lcd
#import KPU as kpu
#from Corgi85 import corgi85


#while(corgi85.wifi_check() == 0):
  #print("WIFI Connecting")
  #time.sleep(1)

#token = "sqdSuyH9oidoRBZG5T72UdpYiMFcgeUEifAYTmSfdo8"
#corgi85.LINE_setToken(token) #set line Token


#lcd.init()
#lcd.rotation(0)

#sensor.reset()
#sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
#sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
#sensor.run(1)

#task = kpu.load(0x300000)

#anchor = (1.889, 2.5245, 2.9465, 3.94056, 3.99987, 5.3658, 5.155437, 6.92275, 6.718375, 9.01025)
#a = kpu.init_yolo2(task, 0.5, 0.3, 5, anchor)

#while(True):
  #img = sensor.snapshot()

  #faces = kpu.run_yolo2(task, img)

  #if faces:
    #for face in faces:
      #img.draw_rectangle(face.rect(),color=(0,255,0),thickness=2)
  #img = img.resize(240,240)
  #lcd.display(img)

  #if faces:
    #img2 = sensor.snapshot()
    #corgi85.LINE_notifyPicture(img2, "Detected some people")

#kpu.deinit(task)

เท่านี้เพื่อนๆก็สามารถแจ้งเตือนผ่าน LINE ด้วย CorgiDude ได้แล้วครับ

Last updated