การใช้งาน Google Spreadsheet ผ่านทาง IFTTTT

เริ่มต้นด้วยการโหลด library ที่ชื่อว่า urequest.py มาเป็นตัวช่วยสำหรับการทำ HTTTP Request ให้ CorgiDude ของเราครับ ซึ่ง คลิ๊กเพื่อโหลดได้ที่นี่เลย!

เลือกไฟล์ > อัพโหลดไฟล์เข้าไปในบอร์ด > รอจนขึ้นว่า save file OK

IFTTT

หลังจากนั้น เรามาเริ่มด้วยการคลิ๊ก Create เพื่อเป็นการเริ่มสร้างโปรเจ็คใน IFTTT กัน ซึ่งเราะใช้ Webhook มารับ HTTP Request และ ใช้ Google Sheet เพื่อเก็บข้อมูลครับ

มาเริ่มกันเลย!

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากคลิ๊กตรงคำว่า This ก็มาเลือก Webhook ครับ

ตั้งชื่อ event ว่าอะไรก็ได้ ในเคสนี้ผมตั้งว่า spreadsheet ครับ!

หลังจากนั้นคลิ๊กคำว่า That แล้วเชื่อม Service Sheet เข้ากับ Webhook ครับ

หลังจากนั้นก็มา Custom format โดยในภาพจะเห็นเป็น 3 คอลัมม์ นั่นก็คือ 3 Value นั่นเองครับ

เมื่อเรากด Create Action แล้วให้เราไปก๊อป IFTTT Token มาครับ ซึ่งสามารถไปหาได้จากลิ้งก์นี้เลยครับ

เข้าหน้า https://ifttt.com/maker_webhooks/settings เพื่อไปกีอปปี้ Token มาเก็บไว้

หลังจากนั้น Copy Token มาใส่ในโปรแกรมของเรา โดยแก้ token, trigger และ query สำหรับการส่งข้อมูลเข้า Spreadsheet ของเราครับ

โหลดโค๊ดทั้งหมดได้ที่นี่เลย

from Maix import GPIO
from machine import UART
from fpioa_manager import fm, board_info

import lcd, image
import usocket, network, time
import urequests as request

fm.register(8, fm.fpioa.GPIOHS0)
wifi_en=GPIO(GPIO.GPIOHS0,GPIO.OUT)

fm.register(board_info.WIFI_RX,fm.fpioa.UART2_TX)
fm.register(board_info.WIFI_TX,fm.fpioa.UART2_RX)

counter = 1
line_height = 20

WIFI_SSID = "LiLy_2.4G"
WIFI_PASS = "@O53732i36"


lcd.init(type=1, freq=15000000)
lcd.freq(16000000)


def draw_line(text, color=lcd.RED):
  global counter
  lcd.draw_string(0, line_height*counter, text, color, lcd.BLACK)
  counter += 1

def wifi_enable(en):
  global wifi_en
  wifi_en.value(en)
  #draw_line("wifi_en({})".format(en))


def wifi_reset():
  global uart
  print("wifi reset")
  wifi_enable(0)
  time.sleep_ms(200)
  wifi_enable(1)
  time.sleep_ms(200)
  uart = UART(UART.UART2,115200,timeout=1000, read_buf_len=1024)
  tmp = uart.read()
  time.sleep_ms(200);
  print(uart.read())
  uart.write("AT\r\n")
  tmp = uart.read()
  if tmp and not tmp.endswith("OK\r\n"):
    draw_line("reset failed")
    print("reset fail")
    return None
  try:
    nic = network.ESP8285(uart)
    #draw_line("NIC OK!", lcd.GREEN)
  except Exception:
    return None
  return nic

draw_line("CorgiDude!", lcd.YELLOW)
time.sleep(2)
draw_line("Preparing NIC...")
nic = wifi_reset()


if not nic:
  draw_line("WiFi init fail!")
  raise Exception("WiFi init fail")
else:
  draw_line("Connectin to WiFi...")
  nic.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
  ip,subnet,gateway,dns,b,mac,ssid = nic.ifconfig()
  print("WiFi Connected. ip={}, gateway={}".format(ip,gateway))
  draw_line("WiFi Connected.", lcd.GREEN)
  draw_line("")
  draw_line("ip={}, gateway={}".format(ip,gateway), lcd.YELLOW)
  draw_line("mac={}, ssid={}".format(mac,ssid), lcd.YELLOW)
  #print(nic.ifconfig())

  headers ={
    "User-Agent": "MaixPy"
  }

  token = "dXUumQ_B39s6MarHpq2d11"
  trigger = "sheet1"
  query = "value1=Nat&value2=StayX"


  url = "http://maker.ifttt.com/trigger/{}/with/key/{}?{}".format(trigger, token, query)

  draw_line("")
  draw_line("HTTP Requesting...")
  res = request.post(url, headers=headers)
  print(res.content)
  print(res.status_code)

  if res.status_code == 200:
    draw_line(str(res.status_code), lcd.GREEN)
  else:
    draw_line(str(res.status_code))

  draw_line(res.content, lcd.YELLOW)

เมื่อเปิดดูใน Spreadsheet เราจะเห็นข้อมูลแบบนี้ (ซึ่งสามารถแก้ได้ตรง query ได้เลย)

ตอน Request ก็จะได้ข้อมูลแบบนี้ครับ

แล้วเจอกันในบทความหน้าครับ 😃

ณัฐ วีระวรรณ์

Last updated