การเชื่อมต่อ WiFi

หลังจากที่ได้ลองเขียนโค๊ดลง CorgiDude กันไปแล้ว วันนี้เรามาเพิ่มความสามารถ เชื่อมต่อ WiFi กันดูดีกว่าครับ!

เนื่องจาก CorgiDude ใช้ Sipeed K210 Module ที่มี chip ESP8285 อยู่ในนั้นด้วย เราจึงสามารถประมวลผล AI และเชื่อมต่อ Internet ผ่าน WiFi กันได้ แบบครบเครื่องบน CorgiDude ตัวเดียวเลยครับ

ภาพ Sipeed Module

เริ่มเชื่อมต่อ WiFi! เริ่มต้นด้วยการ Select Board ให้เป็น Sipeed Maix Dock

มาเริ่มโค๊ดกันเลย!

from Maix import GPIO
from machine import UART
from fpioa_manager import fm, board_info

import lcd, image
import usocket, network, time


fm.register(8, fm.fpioa.GPIOHS0)
wifi_en=GPIO(GPIO.GPIOHS0,GPIO.OUT)

fm.register(board_info.WIFI_RX,fm.fpioa.UART2_TX)
fm.register(board_info.WIFI_TX,fm.fpioa.UART2_RX)

counter = 1
line_height = 20

WIFI_SSID = "CMMC_3BB_2.4GHz"
WIFI_PASS = "xxxxxxxxxx"


lcd.init(type=1, freq=15000000)
lcd.freq(16000000)


def draw_line(text, color=lcd.RED):
  global counter
  lcd.draw_string(0, line_height*counter, text, color, lcd.BLACK)
  counter += 1

def wifi_enable(en):
  global wifi_en
  wifi_en.value(en)
  #draw_line("wifi_en({})".format(en))


def wifi_reset():
  global uart
  print("wifi reset")
  wifi_enable(0)
  time.sleep_ms(200)
  wifi_enable(1)
  time.sleep_ms(200)
  uart = UART(UART.UART2,115200,timeout=1000, read_buf_len=1024)
  tmp = uart.read()
  time.sleep_ms(200);
  print(uart.read())
  uart.write("AT\r\n")
  tmp = uart.read()
  if tmp and not tmp.endswith("OK\r\n"):
    draw_line("reset failed")
    print("reset fail")
    return None
  try:
    nic = network.ESP8285(uart)
    #draw_line("NIC OK!", lcd.GREEN)
  except Exception:
    return None
  return nic

draw_line("CorgiDude!", lcd.YELLOW)
time.sleep(2)
draw_line("Preparing NIC...")
nic = wifi_reset()


if not nic:
  draw_line("WiFi init fail!")
  raise Exception("WiFi init fail")
else:
  draw_line("Connectin to WiFi...")
  nic.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
  ip,subnet,gateway,dns,b,mac,ssid = nic.ifconfig()
  print("WiFi Connected. ip={}, gateway={}".format(ip,gateway))
  draw_line("WiFi Connected.", lcd.GREEN)
  draw_line("")
  draw_line("ip={}, gateway={}".format(ip,gateway), lcd.YELLOW)
  draw_line("mac={}, ssid={}".format(mac,ssid), lcd.YELLOW)

Last updated